Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Właścicielem i operatorem niniejszego serwisu jest Integrator Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem ul. Miłocińska 1, 35-232 Rzeszów, NIP 5170210845, KRS 0000279398 zwany dalej Integrator.
Pragniemy, aby Twój pobyt na naszych stronach był bezpieczny. W tym celu dokładamy wszelkich starań aby zapewnić Tobie prywatność w Internecie.
Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

Integrator gromadzi dwa rodzaje informacji, w tym dane osobowe o użytkownikach, pochodzące, od osoby, której dotyczą. Przetwarzaniu podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług, a w szczególności Integrator gromadzi:

–  Opcjonalne informacje dostarczane z własnej woli przez użytkowników. Są to dobrowolne wnioski o otrzymywanie naszego elektronicznego biuletynu, o uczestnictwo w naszych tablicach ogłoszeń i forach, o wysłanie e-maila do przyjaciela, o wpisanie do rejestru współpracowników oraz wnioski wynikłe z uczestnictwa w badaniach kwestionariuszowych i ankietach.
–  Informacje gromadzone przez firmę Integrator poprzez całościowe śledzenie odwiedzin na naszych stronach. Informacje te pozwalają nam w lepszy sposób dostosować nasze treści do potrzeb czytelników, a także pomagają naszym reklamodawcom i sponsorom lepiej zrozumieć dane demograficzne naszych odbiorców.

W żadnym wypadku firma Integrator nie udostępnia gromadzonych informacji prywatnych o użytkownikach, w tym danych osobowych użytkownika stronom trzecim.
OPCJONALNE, DOBROWOLNIE UDOSTĘPNIANE INFORMACJE

Integrator może zaoferować następujące darmowe usługi, wymagające dobrowolnego wprowadzenia danych osobowych:

1. Elektroniczne biuletyny (listy wysyłkowe)

Okazjonalnie oferujemy użytkownikom darmowy biuletyn elektroniczny. Integrator gromadzi adresy e-mailowe użytkowników, którzy zapisali się dobrowolnie. Użytkownicy mogą usunąć swoje dane z listy wysyłkowej poprzez wejście pod adres podany w każdym biuletynie, wskazujący na stronę zarządzania elektronicznymi prenumeratami. Użytkownicy mogą także zaprenumerować biuletyn w momencie rejestracji.

2. Tablice ogłoszeń / fora

Użytkownicy tablic ogłoszeń i forów w niniejszym serwisie muszą zarejestrować się osobno (usługi te udostępniane są nieodpłatnie) by umieszczać nowe wiadomości. Rejestracja nie jest konieczna w celu odwiedzenia i przeglądania tych serwisów. W czasie procesu rejestracji użytkownik winien podać dane takie jak: nazwę użytkownika, hasło oraz adres e-mailowy.

3. Usługa „wyślij to e-mailem do przyjaciela”

Użytkownicy naszego serwisu mają możliwość przesłania odnośnika, strony i dokumentów do innej osoby poprzez naciśnięcie przycisku „wyślij to e-mailem do przyjaciela”. Poza adresem odbiorcy, użytkownik musi podać także swój adres e-mail. Informacja ta używana jest wyłącznie w przypadku błędów transmisji danych oraz, oczywiście, w celu pokazania adresatowi e-maila, kto jest jego nadawcą. Informacja ta nie jest wykorzystywana w żadnym innym celu. Firma Integrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie tej opcji.

4. Ankiety

Możemy zaoferować użytkownikom interaktywne ankiety, umożliwiające im łatwe dzielenie się swoją opinią z innymi użytkownikami, a także poznawanie zdania naszych odbiorców na istotne tematy. Opinie oraz inne odpowiedzi udzielane w związku z ankietami są sumowane tak, że nie jest możliwe ich przypisanie żadnemu konkretnemu użytkownikowi. Integrator może wykorzystać system w celu „zaznaczenia” użytkowników, którzy oddali głos, aby uniemożliwić im wielokrotną odpowiedź na to samo pytanie. Zaznaczenie to nie jest powiązane z informacją o poszczególnych użytkownikach.

5. Kwestionariusze

Integrator może czasami przeprowadzać badania kwestionariuszowe, celem lepszego ukierunkowania treści do naszych odbiorców. Informacje te mogą zostać udostępnione naszym sponsorom, reklamodawcom i partnerom. Informacje o poszczególnych osobach (w szczególności dane osobowe) nigdy nie są udostępniane stronom trzecim.

6. Wpisy do rejestru współpracowników

Firma  Integrator gromadzi informacje o współpracujących z nią osobach i firmach na ich wyraźne życzenie wyrażone poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Następnie dane te wykorzystane będą w celach selekcji i doboru współpracowników. Firma  Integrator zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania danych otrzymanych poprzez formularz zgłoszeniowy o ile osoba/ firma zainteresowana nie wyrazi w formie pisemnej woli ich usunięcie z naszej bazy danych.

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA

 

Osobom, których dane przetwarza się w zbiorze danych  Integrator przysługuje zgodnie z ustawą prawo dostępu i kontroli ich danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat tych danych.

Każda osoba, która wystąpi z wnioskiem o otrzymanie informacji, otrzyma odpowiedź na piśmie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

W przypadku, gdy dane osoby są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,  Integrator jest zobowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.

 

KONTROLA ODWIEDZIN

Integrator kontroluje odwiedziny na wszystkich stronach naszych serwisów. Informacje te jednakże, nie są związane z jakimikolwiek danymi osobowymi. Integrator dzieli zebrane statystyki odwiedzin na kategorie takie jak: domena internetowa użytkownika, typ przeglądarki WWW, oraz typ MIME, zbierając te informacje z nagłówków wysyłanych przez każdą przeglądarkę.

Firma Integrator może monitorować i katalogować zapytania wprowadzane w polu funkcji „Wyszukaj”, lecz dane te nie są nigdy wiązane z jakimkolwiek poszczególnym użytkownikiem. Używane są one do określenia popularności różnych elementów naszego serwisu na podstawie liczby ich odwiedzin. Nie monitorujemy tego, co poszczególni użytkownicy czytają, lecz badamy ogólną popularność każdej ze stron. Pozwala nam to stale ulepszać nasz serwis.

CIASTECZKA INTERNETOWE (COOKIES)

Możliwe jest umieszczenie pliku tekstowego („ciasteczka”) wśród plików Twojej przeglądarki WWW. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych, pozwalają jednak nam odnieść Twój sposób wykorzystania naszego serwisu do informacji, które świadomie zostały nam przez Ciebie udostępnione. Jedynymi prywatnymi informacjami, jakie mogą być zawarte w „ciasteczku” są te, które sam nam podałeś. „Ciasteczko” nie jest w stanie odczytywać danych z Twojego komputera albo czytać „ciasteczka” utworzone przez inne strony WWW.  Integrator wykorzystuje „ciasteczka” do monitorowania wykorzystania naszych stron WWW (jak opisano to powyżej). Nasz system reklamowy dostarcza jednorazowe „ciasteczka”, by sprawniej monitorować wyświetlanie reklam oraz kliknięcia na nie.
Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Możliwe jest odrzucenie „ciasteczek” przez wyłączenie ich obsługi w przeglądarce WWW za pomocą jej ustawień lub przez rezygnację z korzystania z serwisu. W przypadku ustawienia w przeglądarce ostrzegania o „ciasteczkach”, będziesz otrzymywać ostrzeżenia wraz z wysłaniem każdego „ciasteczka”. Ich odrzucenie nie uniemożliwia korzystania z niniejszego serwisu, jednakże „ciasteczka” konieczne są do aktywnego uczestnictwa w elektronicznych tablicach ogłoszeniowych, forach, ankietach i badaniach kwestionariuszowych.
WYKORZYSTANIE INFORMACJI – CEL GROMADZENIA DANYCH

Integrator wykorzystuje wszelkie informacje (w szczególności dane osobowe) dobrowolnie udzielone przez naszych użytkowników w celu zwiększenia atrakcyjności naszego serwisu poprzez lepsze dostosowanie przyszłych treści do ich potrzeb lub przez dostarczanie interaktywnych lub spersonalizowanych elementów.

Zgodnie z powyższym, wykorzystujemy informacje dobrowolnie pozostawione przez użytkowników w celu wysyłania internetowych biuletynów i umożliwiając użytkownikom dostęp do ankiet, kwestionariuszy, elektronicznych tablic ogłoszeniowych oraz forów. Nasze biuletyny wysyłamy prenumeratorom w regularnych odstępach czasu (w zależności od biuletynu) a także, od czasu do czasu, wysyłamy ich wydania specjalne, decydując, że prenumeratorzy mogą być szczególnie zainteresowani naszą działalnością.  Integrator nie udostępnia list prenumeratorów biuletynów żadnym stronom trzecim, włącznie z reklamodawcami, sponsorami i partnerami.

Wykorzystując monitorowanie odwiedzin serwisu w celu określenia popularności elementów naszego serwisu, nie kontrolujemy tego, co poszczególni użytkownicy czytają, lecz badamy ogólną popularność każdej ze stron. Pozwala nam to stale ulepszać nasz serwis. Dane wprowadzone w polu wyszukiwania, stanowią jeden z wielu wskaźników preferencji naszych użytkowników. Nie oznacza to jednak, że śledzimy dane wprowadzane przez konkretnych użytkowników.

Integrator tworzy sumaryczne raporty demograficzne oraz zestawienia popularności dla reklamodawców, sponsorów i partnerów. Pozwala to naszym reklamodawcom na bardziej efektywną działalność, a użytkownicy otrzymują przez to reklamy odpowiadające ich potrzebom. Ponieważ nie śledzimy działań indywidualnych użytkowników, reklamodawca lub sponsor nie jest w stanie sprawdzić, który konkretnie użytkownik kliknął na ich reklamę. Nie ujawniamy żadnych informacji o indywidualnych użytkownikach z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez stosowne prawa, procesy prawne lub w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników lub bezpieczeństwa publicznego.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Integrator wykorzystuje opisane powyżej informacje, aby dopasować treści do Twoich wymagań oraz w celu pomocy naszym reklamodawcom w poznaniu charakterystyki naszych użytkowników. Jest to kluczowym czynnikiem pozwalającym utrzymać nieodpłatność naszego serwisu. Nie udostępniamy żadnych informacji o indywidualnych użytkownikach (w szczególności danych osobowych) z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez stosowne prawa, procesy prawne lub w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników lub bezpieczeństwa publicznego.

BEZPIECZEŃSTWO

Integrator wykorzystuje bezpieczne sieci informatyczne chronione firewallami zgodnymi ze standardami przemysłowymi oraz systemami zabezpieczeń hasłami. Nasza polityka odnośnie prywatności i bezpieczeństwa, podlega niezbędnym okresowym aktualizacjom i rozszerzeniom. Wyłącznie autoryzowane osoby posiadają dostęp do informacji dostarczanych przez naszych klientów.

WYPISYWANIE SIĘ

Naszym użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo wypisania się z serwisu oraz usunięcia swoich danych osobowych wraz z adresem e-mail.

PAŃSTWA ZGODA

Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji przez Integrator . Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane.

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Strona ta powstała w związku z narastającymi problemami związanym z opłatami produktowym. Postaramy się wyjaśnić główne aspekty związane z ustawowymi obowiązkami przedsiębiorców wprowadzających samochody na polski rynek. Będziemy odpowiadać na nurtujące Państwa pytania dotyczące gospodarowania odpadami, obrotu akumulatorami, opłatami produktowymi oraz innymi dziedzinami związanymi z recyklingiem pojazdów.

DO OBOWIĄZKOWEJ REJESTRACJI BDO POZOSTAŁO
74
DNI
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
[FM_form id="1"]