Nowe przepisy dotyczące opłat za sprowadzane samochody nie wyczerpują, jak się okazuje, tematu.

09 / 12 / 2016 admin Wszystkie

Wbrew pozorom sprawa nie dotyczy jedynie starych aut – o opłatach (w tym auto opłacie produktowej) musimy pamiętać również sprowadzając auta nowe… chyba, że ktoś lubi płacić kary.

 

Sama akcyza jest tematem medialnie eksploatowanym. Co do zasadności i faktycznego działania nowych regulacji trwają nadal gorące dyskusje. Ich temperatura powoduje, że nie zauważamy innych opłat związanych z importem aut – chodzi mianowicie o auto opłatę produktową.

 

Dla części ludzi z branży jest to pojęcie znane. Starczy więc powiedzieć, że opłata produktowa w kontekście aut sprowadza się do nałożonej ustawowo konieczności wnoszenia dodatkowych opłat zgodnie z Ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11.05.2001 r., oraz Ustawie o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009 r. Obowiązek nałożony jest na przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty takie jak oleje, opony i akumulatory, które znajdują się w każdym importowanym pojeździe. W rozumieniu tych przepisów, sprowadzając auto na rynek krajowy należy wnieść opłatę produktową i wykonać dodatkowe obowiązki wynikające z odpowiednich przepisów, lub zlecić te czynności wyspecjalizowanym organizacjom odzysku. Każdy, kto nie dopełni tego obowiązku podlega karze wielokrotnie przewyższającej wysokość opłaty.

 

Jeśli zatem importujemy auta, mamy obowiązek rozliczenia tego faktu za rok bieżący przed Urzędem Marszałkowskim do 15 marca następnego roku. Pomimo, iż ustawa obowiązuje od 2001 roku to zmiany w przepisach dotyczące zgłoszeń do GIOŚ faktu prowadzenia działalności importowej, które to wynikają wprost z wprowadzonej na początku 2016 roku ustawy recyklingowej) powodują, że administracja samorządowa zyskuje nowe narzędzia do kontroli przedsiębiorców, co ma znacząco usprawnić proces egzekucji kar naliczanych za nieopłaconą opłatę produktową oraz wykonanie obowiązków odzysku i recyklingu. Mechanizm naliczania i wnoszenia opłaty produktowej jest dość skomplikowany. Żeby nie popełnić kosztownego błędu warto zapoznać się z obowiązującymi regulacjami.

 

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Strona ta powstała w związku z narastającymi problemami związanym z opłatami produktowym. Postaramy się wyjaśnić główne aspekty związane z ustawowymi obowiązkami przedsiębiorców wprowadzających samochody na polski rynek. Będziemy odpowiadać na nurtujące Państwa pytania dotyczące gospodarowania odpadami, obrotu akumulatorami, opłatami produktowymi oraz innymi dziedzinami związanymi z recyklingiem pojazdów.

DO OBOWIĄZKOWEJ REJESTRACJI BDO POZOSTAŁO
74
DNI
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane